PRAVILNIK NAGRADNE IGRE »1-MESEČNI BREZPLAČNI NAJEM IPL+RF LASERJA LUX«

 

1. Člen: Organizator nagradne igre je podjetje Imprim, Maja Nosan s.p., Jarčeva 35, 2000 MARIBOR
2. Člen: Sodelujejo lahko samo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ustreznim strokovnim znanjem potrebnim za delo z IPL+RF Laserjem LUX.
3. Člen: Nagradna igra poteka od 24.09. do 10.10.2018 in je objavljena na spletni strani www.imprim.si ter na www.facebook.com/kozmeticna.oprema/
4. Člen: Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno všečkati stran www.facebook.com/kozmeticna.oprema/, deliti objavo ter v komentar pod objavo nagradne igre na tem naslovu vpisati 3 prijatelje/ice s katerimi bi delili nagrado
5. Člen: S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.imprim.si
6. Člen: Predmet nagradne igre je 1-mesečni brezplačni najem aparata IPL+RF Laser, pri čemer je potrebno ob prevzemu nagrade in koriščenju let-te poravnati strošek kavcije aparata v višini 400 €. Kavcija se po izteku 1-mesečnega najema vrne nagrajencu, v primeru da ni prišlo do poškodb na omenjenem aparatu.
7. Člen: Žrebanje nagrajenca bo potekalo 11.10.2018, še isti dan pa bo ime in priimek nagrajenca objavljeno na www.facebook.com/kozmeticna.oprema/
8. Člen: Za prevzem nagrade mora nagrajenec predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.
9. Člen: Organizator nagradne igre podjetje Imprim, Maja Nosan s.p. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. Seznam nagrajencev bo posredoval so-organizatorju, za kateri bo z osebnimi podatki prav tako ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
10. Člen: Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.  Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
11. Člen: Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

 

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

 

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro pišete na elektronski naslov: info@imprim.si